Bestuur

Voorzitter: Martijn van Leusden

Secretaris en ledenadministratie: Bram te Brake

Penningmeester: Wienet van ‘t Ende

Algemeen bestuurslid: Marjolijn Coppens

Vertrouwenscontactpersoon

Als vereniging vinden we een inclusief en veilig sportklimaat belangrijk. In het HR staat uitgewerkt hoe we binnen Discover met elkaar om willen gaan. We hebben een vertrouwenscontactpersoon waar je altijd bij terecht kunt, als je ongewenst gedrag ziet, hoort of ervaart.

Vertrouwenscontactpersoon: Imke van Rees

E-mail: imkevanrees@live.nl

Telefoonnummer: +31625214196


E-mail: frisbee.wageningen@gmail.com